புராதன மட்டக்களப்பில் சமணம் - தொல்லியற் சான்றுகள்

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Gowry, P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Faculty of Health -care science Eastern University, Sri Lanka
Abstract
Description
Keywords
சமணம், பிரமிக் கல்வெட்டுக்கள், திகம்பரர், சுவேதாம்பரர்
Citation