அம்பாறை மாவட்டத்தில் சமூகங்களுக்கிடையே சமூக நல்லுறவை ஏற்படுத்துவதில் சமய நிறுவனங்களின் பங்கும், அவை எதிர் நோக்கும் சவால்களும்

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
சச்சிதானந்தம், பே
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Eastern University, Sri Lanka
Abstract
Description
Keywords
பல்லின சமூகம், சமூக நல்லுறவு, சிவில் சமூகம், சமய நிறுவனங்கள்
Citation