சமூக அபிவிருத்தியில் தொலைக்காட்சியின் தார்மீக பொறுப்பு இன்றைய செல்நெறியை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு

No Thumbnail Available
Date
2010
Authors
மோசஸ், எஸ்
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Eastern University Srilanka
Abstract
Description
Keywords
சமூக அபிவிருத்தி, தொலைக்காட்சி, செல்நெறிகள், ஊடகங்கள்
Citation