”தரம் 9 இல் மெல்லக் கற்கும் மாணவர்களது கற்றல் செயற்பாட்டில் பெற்றோரின் வகிபங்கு” (போரதீவுக் கோட்டப் பாடசாலைகளை மையமாகக் கொண்ட ஓர் ஆய்வு )

Thumbnail Image
Date
2016
Authors
கேமலோஜினி, அனுராதன்
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Faculty of Arts & Culture
Abstract
Description
Keywords
மெல்லக்கற்கும் மாணவர்களின் வகை, மெல்லக்கற்றல் பற்றிய விளக்கம், குடும்பத்தின் பருமன், பொற்றோரின் பொழுது போக்கு
Citation
Collections