மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் தமிழ், முஸ்லீம் மக்களின் வாக்களிப்பு நடத்தை; யுத்தத்தின் பின்னரான உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலினை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Gateway


Browse

My Account