மட்டக்களப்பில் மற்றுமோர் பெருங்கற் பண்பாட்டுத்தளம்

Show simple item record

dc.contributor.author Gowry, P
dc.date.accessioned 2021-06-30T04:45:28Z
dc.date.available 2021-06-30T04:45:28Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 20126573
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/1234/14451
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher கலைக்கேசரி en_US
dc.title மட்டக்களப்பில் மற்றுமோர் பெருங்கற் பண்பாட்டுத்தளம் en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account