தொன்மை மிக்க தமிழ் பண்பாட்டை பேணும் மட்டக்களப்பு

Show simple item record

dc.contributor.author Gowry, P
dc.date.accessioned 2021-06-30T05:08:53Z
dc.date.available 2021-06-30T05:08:53Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 20126573
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/1234/14452
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher யாழ்ப்பாண தமிழ் சங்கம் மற்றும் யாழ்ப்பாண மறைமாவட்டம், யாழ்ப்பாணம் en_US
dc.title தொன்மை மிக்க தமிழ் பண்பாட்டை பேணும் மட்டக்களப்பு en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account