மட்டக்களப்பு தேசத்தில் கண்டறியப்பட்ட கல்வெட்டுக்களும் கல்வெட்டாய்வின் இன்றைய போக்கும்

Show simple item record

dc.contributor.author Gowry, P
dc.date.accessioned 2021-06-30T05:26:11Z
dc.date.available 2021-06-30T05:26:11Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 20126573
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/1234/14454
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher நூலகம் நிறுவன வெளியீடு en_US
dc.title மட்டக்களப்பு தேசத்தில் கண்டறியப்பட்ட கல்வெட்டுக்களும் கல்வெட்டாய்வின் இன்றைய போக்கும் en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account