கிழக்கிலங்கைப் பராதன வரலாற்றில் பெண்கள் (பிரமிட் கல்வெட்டுக்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு)

Show simple item record

dc.contributor.author Gowry, P
dc.date.accessioned 2021-06-30T06:00:58Z
dc.date.available 2021-06-30T06:00:58Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 20126573
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/1234/14458
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of management studies and commerce university of Jaffna, Srilanka en_US
dc.subject பெண்கள் en_US
dc.subject பிரமிட் கல்வெட்டுகள் en_US
dc.subject உபாஸிகை en_US
dc.title கிழக்கிலங்கைப் பராதன வரலாற்றில் பெண்கள் (பிரமிட் கல்வெட்டுக்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account