சுவாமி விபுலானந்தரின் சிற்ப ஓவிய நோக்கும் மட்டக்களப்பில் அவரது உருவப் படிமங்களும்

Show simple item record

dc.contributor.author சிவரெத்தினம், சு
dc.date.accessioned 2020-11-05T04:52:50Z
dc.date.available 2020-11-05T04:52:50Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/13955
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Eastern University Srilanka en_US
dc.subject சுவாமி விபுலானந்தர் en_US
dc.subject சிற்ப ஓவியம் en_US
dc.subject உருவப் படிமங்கள் en_US
dc.title சுவாமி விபுலானந்தரின் சிற்ப ஓவிய நோக்கும் மட்டக்களப்பில் அவரது உருவப் படிமங்களும் en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account