சமஸ்கிருத நாடகங்களும் மூல நூல்களும் தசரூபகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட சமகாலப் பார்வை - ஓர் ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author ச, பத்மநாபன்
dc.date.accessioned 2020-11-06T05:14:34Z
dc.date.available 2020-11-06T05:14:34Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/14087
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Eastern University Srilanka en_US
dc.subject நாடகம் en_US
dc.subject ரூபகம் en_US
dc.subject நாட்டியம் en_US
dc.subject வஸ்து en_US
dc.subject நேதா en_US
dc.subject ரசம் en_US
dc.subject காவியவியல் en_US
dc.title சமஸ்கிருத நாடகங்களும் மூல நூல்களும் தசரூபகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட சமகாலப் பார்வை - ஓர் ஆய்வு en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account