மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 2000 ஆண்டுகளிலும் அதற்குப் பின்னரும் இன நல்லுறவை மேம்படுத்துவதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட முயந்சிகள்-தெரிவுசெய்யப்பட்ட கிராமங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓர் ஆய்வு

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Gateway


Browse

My Account