மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் மண்முனை தென் எருவில் பற்று பிரதேசத்தின் வாவி மீனவர்கள் எதிர்நோக்குகின்ற சமூக பொருளாதார பிரச்சினை பற்றிய ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author துஷ்யந்தன், வெ.
dc.date.accessioned 2020-12-08T06:36:11Z
dc.date.available 2020-12-08T06:36:11Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/14227
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject மீன்பிடி - Fishing en_US
dc.subject கைத்தொழில் - Industry en_US
dc.subject பொருளாதாரம் - Economy en_US
dc.title மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் மண்முனை தென் எருவில் பற்று பிரதேசத்தின் வாவி மீனவர்கள் எதிர்நோக்குகின்ற சமூக பொருளாதார பிரச்சினை பற்றிய ஆய்வு en_US
dc.type Thesis en_US
dc.identifier.sslno MA42 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account