வெள்ள அபாயமட்ட பகப்பாய்வு – போரதீவுப்பற்று பிரதேச செயலாளர் பிரிவு

Show simple item record

dc.contributor.author ஜெய்தனன், தருமரெத்தினம்
dc.date.accessioned 2020-12-08T06:38:05Z
dc.date.available 2020-12-08T06:38:05Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/14228
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject வெள்ளப்பெருக்கு - flood en_US
dc.subject இயற்கை அனர்த்தம் - Natural disaster en_US
dc.subject புவியியல் - Geography en_US
dc.title வெள்ள அபாயமட்ட பகப்பாய்வு – போரதீவுப்பற்று பிரதேச செயலாளர் பிரிவு en_US
dc.type Thesis en_US
dc.identifier.sslno MA41 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account