மட்டக்களப்பில் பறங்கியர் சமூகத்தினரிடம் பயில்வில் உள்ள நடன இசைப் பாரம்பரியம்

Show simple item record

dc.contributor.author ஜீடித் ஜொய்சி, செபமாலை
dc.date.accessioned 2020-12-08T06:45:02Z
dc.date.available 2020-12-08T06:45:02Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/14231
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject பறங்கியர் சமூகம் en_US
dc.subject போர்த்துக்கேயர் - Portuguese en_US
dc.subject பாரம்பரியம் - Tradition en_US
dc.title மட்டக்களப்பில் பறங்கியர் சமூகத்தினரிடம் பயில்வில் உள்ள நடன இசைப் பாரம்பரியம் en_US
dc.type Thesis en_US
dc.identifier.sslno MA38 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account