இஸ்லாமியக் கலையில் ஓவியர் எஸ். ஏ. ஜலீல்

Show simple item record

dc.contributor.author முஹம்மட், ஜெமில்
dc.date.accessioned 2020-12-08T06:47:51Z
dc.date.available 2020-12-08T06:47:51Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/14233
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject இஸ்லாமியர் - Islamist en_US
dc.subject கலைகள் - Arts en_US
dc.subject பாரம்பரியம் - Tradition en_US
dc.title இஸ்லாமியக் கலையில் ஓவியர் எஸ். ஏ. ஜலீல் en_US
dc.type Thesis en_US
dc.identifier.sslno MA36 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account