பேராசிரியர் க.கணபதிப்பிள்ளையின் நாடகத் தொகுதியில் புலப்படும் வாழ்வியல் அம்சங்கள் பின்காலனியநோக்கிலான ஓர் ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author கம்சத்வனி, புவிராஜசிங்கம்
dc.date.accessioned 2020-12-08T07:04:19Z
dc.date.available 2020-12-08T07:04:19Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/14238
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject தமிழர் - Tamil People en_US
dc.subject நாடகங்கள் - Drama en_US
dc.subject வாழ்வியல் en_US
dc.title பேராசிரியர் க.கணபதிப்பிள்ளையின் நாடகத் தொகுதியில் புலப்படும் வாழ்வியல் அம்சங்கள் பின்காலனியநோக்கிலான ஓர் ஆய்வு en_US
dc.type Thesis en_US
dc.identifier.sslno MA31 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account