இரண்டாம் வகைப் பாடசாலைகளின் (Type-II) கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர சாதாரண தரப் பரீட்சைப் பெறுபேறுகள் கீழ்மட்ட நிலையில் காணப்படுவதற்கான காரணங்களும் தீர்வுகளும்

Show simple item record

dc.contributor.author நல்லதம்பி, சிதம்பரமூர்த்தி
dc.date.accessioned 2019-01-30T06:37:09Z
dc.date.available 2019-01-30T06:37:09Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/317
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject சமூக பொருளாதார நிலை en_US
dc.subject தரவு சேகரிப்பு முறை en_US
dc.subject இனங்கானப்பட்ட பிரச்சினைக்கான தீர்வு en_US
dc.title இரண்டாம் வகைப் பாடசாலைகளின் (Type-II) கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர சாதாரண தரப் பரீட்சைப் பெறுபேறுகள் கீழ்மட்ட நிலையில் காணப்படுவதற்கான காரணங்களும் தீர்வுகளும் en_US
dc.type Thesis en_US
dc.identifier.sslno MED18 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account