'பாடசாலை இணைப்பாடவிதான செயற்பாடுகளில் கனிஷ்ட இடைநிலை மாணவர்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்கள்'(கல்முனை தமிழ்ப்பிரிவிக் கோட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு)

Show simple item record

dc.contributor.author பூபாலபிள்ளை, கமலதாசன்
dc.date.accessioned 2019-01-31T04:10:49Z
dc.date.available 2019-01-31T04:10:49Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/346
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject இணைப்பாட விதான செயற்பாடுகள் en_US
dc.subject கனிஷ்ட இடைநிலை மாணவர்கள் en_US
dc.subject இணைப்பாட விதான செயற்பாடுகளில் ஆசிரியர்களின் வகிபாகம் en_US
dc.subject இணைப்பாட விதான செயற்பாடுகளில் பெற்றோர்களின் ஈடுபாடு en_US
dc.title 'பாடசாலை இணைப்பாடவிதான செயற்பாடுகளில் கனிஷ்ட இடைநிலை மாணவர்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்கள்'(கல்முனை தமிழ்ப்பிரிவிக் கோட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு) en_US
dc.type Thesis en_US
dc.identifier.sslno MED57 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account