பாடசாலை நுாலகங்களின் வினைத்திறனற்ற செயற்பாடும் சிரேஸ்ட இடைநிலை மாணவா்களின் மனப்பாங்கும்

Show simple item record

dc.contributor.author துஸ்யந்தி, குணரத்ன
dc.date.accessioned 2019-07-29T04:02:35Z
dc.date.available 2019-07-29T04:02:35Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/3873
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher கல்வி பிள்ளை நலத்துறை கலை கலாசார பீடம் en_US
dc.subject பாடசாலை-School en_US
dc.subject வினைத்திறனற்ற-Unefficient en_US
dc.subject நுாலகம்-Library en_US
dc.title பாடசாலை நுாலகங்களின் வினைத்திறனற்ற செயற்பாடும் சிரேஸ்ட இடைநிலை மாணவா்களின் மனப்பாங்கும் en_US
dc.identifier.sslno MED157 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account