சிரேஷ்ட இடைநிலைப்பிரிவில் கணிதப்பாடக் கற்றல் கற்பித்தலில் வளங்கள் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் : மண்முனை தென்மேற்கு பட்டிப்பளைக் கோட்டப் பாடசாரைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓர் ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author தேவராசா, குவேந்திரராசா
dc.date.accessioned 2019-02-01T03:47:06Z
dc.date.available 2019-02-01T03:47:06Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/460
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject ஆய்வு பிரவேசம் en_US
dc.subject ஆய்வின் வரையறைகள் en_US
dc.subject கணிதத்தின் முக்கியத்துவம் en_US
dc.title சிரேஷ்ட இடைநிலைப்பிரிவில் கணிதப்பாடக் கற்றல் கற்பித்தலில் வளங்கள் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் : மண்முனை தென்மேற்கு பட்டிப்பளைக் கோட்டப் பாடசாரைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓர் ஆய்வு en_US
dc.type Thesis en_US
dc.identifier.sslno MED118 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account