”இலங்கைத் தமிழர் வீணையிசை” ஒரு வரலாற்று ரீதியான விமர்சன ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author திருமதி.கௌரிமலர், மகேந்திரன்
dc.date.accessioned 2019-02-05T08:51:46Z
dc.date.available 2019-02-05T08:51:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/621
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject இசைக்கலை en_US
dc.subject வீணையிசை en_US
dc.subject கலைகளின் தோற்றம் en_US
dc.title ”இலங்கைத் தமிழர் வீணையிசை” ஒரு வரலாற்று ரீதியான விமர்சன ஆய்வு en_US
dc.type Thesis en_US
dc.identifier.sslno M.Phil05 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account