இலங்கையின் சமூக அரசியல் சிந்தனையில் காந்திய தத்துவத்தின் தாக்கம் 1925 - 1976

Show simple item record

dc.contributor.author பிரபாலினி, விஸ்திரலிங்கம்
dc.date.accessioned 2019-02-05T09:37:59Z
dc.date.available 2019-02-05T09:37:59Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/636
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher university of Jaffna en_US
dc.subject மகாத்மா காந்தியின் வாழ்க்கை en_US
dc.subject வட இலங்கை சர்வோதயம் en_US
dc.subject பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தல் 1965 en_US
dc.title இலங்கையின் சமூக அரசியல் சிந்தனையில் காந்திய தத்துவத்தின் தாக்கம் 1925 - 1976 en_US
dc.type Thesis en_US
dc.identifier.sslno EXM.Phil12 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account