சுவை பற்றிய பிரச்சினை டேவிட் ஹியூமினது படைப்புக்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு விமர்சன ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author வெள்ளக்குட்டி, அழகரெத்தினம்
dc.date.accessioned 2019-02-06T05:16:45Z
dc.date.available 2019-02-06T05:16:45Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/674
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher university of Jaffna en_US
dc.subject சுவைபற்றிய தீர்மானம் en_US
dc.subject டேவிட் ஹியூமினது சுவை பற்றிய சிந்தனை en_US
dc.title சுவை பற்றிய பிரச்சினை டேவிட் ஹியூமினது படைப்புக்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு விமர்சன ஆய்வு en_US
dc.type Thesis en_US
dc.identifier.sslno ExM.Phil17 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account