கோறளைப்பற்று தெற்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் கடந்த இரு தசாப்த காலமாக கருவளப்போக்கில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றம்.

Show simple item record

dc.contributor.author கிருந்திகா, வேலாயுதம்
dc.date.accessioned 2019-02-21T05:04:53Z
dc.date.available 2019-02-21T05:04:53Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1006
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject அரச தொழில் en_US
dc.subject மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் சனத்தொகை en_US
dc.subject உயிரியல் காரணிகள் en_US
dc.title கோறளைப்பற்று தெற்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் கடந்த இரு தசாப்த காலமாக கருவளப்போக்கில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றம். en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC237 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account