நுவரெலியா பிரதேச செயலாளர் பிரிவின் பிரதேச அபிவிருத்தியில் சேவை மையங்களின் பங்களிப்பு

Show simple item record

dc.contributor.author நித்தியகுமாரி, கறுப்பையா
dc.date.accessioned 2019-02-21T05:22:44Z
dc.date.available 2019-02-21T05:22:44Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1011
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject வணக்க ஸ்தலங்கள் en_US
dc.subject அஞ்சல் சேவைகள் en_US
dc.subject அதிகார சபைகள் en_US
dc.title நுவரெலியா பிரதேச செயலாளர் பிரிவின் பிரதேச அபிவிருத்தியில் சேவை மையங்களின் பங்களிப்பு en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC239 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account