பேராசிரியர் எம்.ஏ.நுஃமானின் தமிழ்ப் பணிகள் : ஈழத்தில் தமிழ்க் கவிதைச் செயற்பாடுகள் தொடர்பான சிறப்பாய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author செல்வநாயகம், பவானி
dc.date.accessioned 2019-02-21T05:39:48Z
dc.date.available 2019-02-21T05:39:48Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1017
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject மொழிபெயர்ப்பு en_US
dc.subject கவிதை en_US
dc.subject சிறுகதை en_US
dc.title பேராசிரியர் எம்.ஏ.நுஃமானின் தமிழ்ப் பணிகள் : ஈழத்தில் தமிழ்க் கவிதைச் செயற்பாடுகள் தொடர்பான சிறப்பாய்வு en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC241 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account