“மனித உரிமைகள் மீதான கற்றுக் கொண்ட பாடங்கள் மற்றும் நல்லிணக்க ஆணைக்குழுவின் அறிக்கை ஓர் விமர்சன ரீதியான பார்வை”

Show simple item record

dc.contributor.author உசிதா, ஸ்ரீரங்கநாதன்
dc.date.accessioned 2019-02-22T03:42:35Z
dc.date.available 2019-02-22T03:42:35Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1028
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject முதலாம் குடியரசு யாப்பு en_US
dc.subject இரண்டாம் குடியரசு யாப்பு en_US
dc.subject உயர்நீதிமன்றம் en_US
dc.title “மனித உரிமைகள் மீதான கற்றுக் கொண்ட பாடங்கள் மற்றும் நல்லிணக்க ஆணைக்குழுவின் அறிக்கை ஓர் விமர்சன ரீதியான பார்வை” en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC266 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account