“அரசியல் சமூகமயமாதலில் சமூக நிறுவனங்களது பங்களிப்பு அக்கரைப்பற்றுப் பிரதேசம் விசேட ஆய்வு” 2013

Show simple item record

dc.contributor.author சுந்தரலிங்கம், வரதராஜ்
dc.date.accessioned 2019-02-22T04:26:33Z
dc.date.available 2019-02-22T04:26:33Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1037
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject தொழில் புரியும் இடங்கள் en_US
dc.subject பிரதேச சபை en_US
dc.subject கல்வி நிறுவனங்கள் en_US
dc.title “அரசியல் சமூகமயமாதலில் சமூக நிறுவனங்களது பங்களிப்பு அக்கரைப்பற்றுப் பிரதேசம் விசேட ஆய்வு” 2013 en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC262 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account