ஆற்றுகைகள் மூலம் முதியோர் இல்லத்தில் வாழும் முதியவர்களினை ஆற்றுப்படுத்தல்

Show simple item record

dc.contributor.author ஸ்ரீரங்கநாதன், ஸ்ரீவாசகன்
dc.date.accessioned 2019-02-22T04:35:11Z
dc.date.available 2019-02-22T04:35:11Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1041
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject சமூகத்தில் முதியோர் en_US
dc.subject முதியோர்களை ஆற்றுப்படுத்தலுக்கான ஆற்றுகை en_US
dc.title ஆற்றுகைகள் மூலம் முதியோர் இல்லத்தில் வாழும் முதியவர்களினை ஆற்றுப்படுத்தல் en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC282 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account