சித்தர் பாடல்களில் சமூக நல்லுறவுக் கருத்துக்கள் - பதினெண் சித்தர்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓர் ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author குகனித்திரா, நித்தியலிங்கம்
dc.date.accessioned 2019-02-26T06:26:44Z
dc.date.available 2019-02-26T06:26:44Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1136
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject மனத்தூய்மை பேணல் en_US
dc.subject ஈகையறம் en_US
dc.subject பஞ்சமாபாதகங்களை ஒழித்தல் en_US
dc.title சித்தர் பாடல்களில் சமூக நல்லுறவுக் கருத்துக்கள் - பதினெண் சித்தர்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓர் ஆய்வு en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC368 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account