“விசேட தேவையுடைய பிள்ளைகளின் கற்றலில் பொற்றோரின் பங்களிப்பு” - மட்டக்களப்பு மண்முனை வடக்கு பிரதேசத்தில் உள்ள விசேட கல்வி வழங்கும் நிறுவனங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓர் ஆய்வு.

Show simple item record

dc.contributor.author Thulas, Selventhiran
dc.date.accessioned 2019-02-28T10:24:35Z
dc.date.available 2019-02-28T10:24:35Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1329
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject விசேடகல்வி en_US
dc.subject கேட்டல் குறைபாடு en_US
dc.subject மூளைவாதம் en_US
dc.title “விசேட தேவையுடைய பிள்ளைகளின் கற்றலில் பொற்றோரின் பங்களிப்பு” - மட்டக்களப்பு மண்முனை வடக்கு பிரதேசத்தில் உள்ள விசேட கல்வி வழங்கும் நிறுவனங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓர் ஆய்வு. en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC441 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account