தெல்தோட்டை பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட தேயிலை தோட்ட மக்கள் எதிர்நோக்கும் சமூகபொருளாதார பிரச்சினைகளின் இன்றைய நிலை

Show simple item record

dc.contributor.author Nasrudeen, Sajidha
dc.date.accessioned 2019-03-01T04:44:35Z
dc.date.available 2019-03-01T04:44:35Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1341
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject காலநிலை en_US
dc.subject வன விலங்குகள் en_US
dc.subject கால்நடை வளர்ப்பு en_US
dc.title தெல்தோட்டை பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட தேயிலை தோட்ட மக்கள் எதிர்நோக்கும் சமூகபொருளாதார பிரச்சினைகளின் இன்றைய நிலை en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC454 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account