மகா ஓயா ஆற்றங்கரையோர பிரதேசத்தில் சூழல் தரமிழப்பும், பாதுகாப்பும் - பொல்கஹவெல பிரதேச செயலகப்பிரிவினைக் கொண்ட ஆய்வு.

Show simple item record

dc.contributor.author பாத்திமா, ரஸானா
dc.date.accessioned 2019-03-01T04:52:58Z
dc.date.available 2019-03-01T04:52:58Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1344
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject இயற்கைத் தாவரம் en_US
dc.subject கல்லியல் தன்மை en_US
dc.subject காலநிலை en_US
dc.title மகா ஓயா ஆற்றங்கரையோர பிரதேசத்தில் சூழல் தரமிழப்பும், பாதுகாப்பும் - பொல்கஹவெல பிரதேச செயலகப்பிரிவினைக் கொண்ட ஆய்வு. en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC455 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account