கொஸ்லந்தை நிலச்சரிவு பிரதேசத்தில் அனர்த்தத்திற்கு பின்னரான சமூக பொருளாதார சவால்கள்

Show simple item record

dc.contributor.author லக்ஷிகா, சோமசுந்தரம்
dc.date.accessioned 2020-10-27T08:57:06Z
dc.date.available 2020-10-27T08:57:06Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/13639
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject நிலச்சரிவு - Landslide en_US
dc.subject இடர் - Risk en_US
dc.subject மீள்குடியேற்றம் - Resettlement en_US
dc.subject சமூக பொருளாதார சவால்கள் - Socio-economic challenges en_US
dc.title கொஸ்லந்தை நிலச்சரிவு பிரதேசத்தில் அனர்த்தத்திற்கு பின்னரான சமூக பொருளாதார சவால்கள் en_US
dc.type Thesis en_US
dc.identifier.sslno FAC747 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account