கல்முனை உவெஸ்லி உயர்தர பாடசாலை - ஓர் வரலாற்றுப்பார்வை

Show simple item record

dc.contributor.author Perinparasa, Vanitha
dc.date.accessioned 2019-03-01T05:55:26Z
dc.date.available 2019-03-01T05:55:26Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1370
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject கலை வளர்ச்சி en_US
dc.subject கல்வி நடவடிக்கைகள் en_US
dc.subject சாரணர் இயக்கம் en_US
dc.title கல்முனை உவெஸ்லி உயர்தர பாடசாலை - ஓர் வரலாற்றுப்பார்வை en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC465 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account