மூதூர்ப் பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட தொல்லியல் சின்னங்களை ஆவணப்படுத்தல்

Show simple item record

dc.contributor.author Puvaneswaran, Nijantharupini
dc.date.accessioned 2019-03-05T09:42:26Z
dc.date.available 2019-03-05T09:42:26Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1433
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject சாசனங்கள் en_US
dc.subject தொல்லியற் சான்றுகள் en_US
dc.subject ஐதிகங்களும் மரபுகளும் en_US
dc.title மூதூர்ப் பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட தொல்லியல் சின்னங்களை ஆவணப்படுத்தல் en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC500 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account