வரலாற்றுப் பார்வையில் மட்டக்களப்பு மெதடிஸ்த மத்திய கல்லூரி

Show simple item record

dc.contributor.author Ramanathan, Lepanthan
dc.date.accessioned 2019-03-05T10:07:31Z
dc.date.available 2019-03-05T10:07:31Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1446
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject கலாசாரப் பணிகள் en_US
dc.subject கல்வி வளர்ச்சி en_US
dc.subject விளையாட்டுத்துறை வளர்ச்சி en_US
dc.title வரலாற்றுப் பார்வையில் மட்டக்களப்பு மெதடிஸ்த மத்திய கல்லூரி en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC496 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account