பெண்தலைமைத்துவ முயற்சியாண்மை அபிவிருத்தி மற்றும் பெண் வலுப்படுத்தலில் நுண்நிதியின் தாக்கம்

Show simple item record

dc.contributor.author Mariyathas, Jeyaseelan
dc.date.accessioned 2019-03-06T08:26:10Z
dc.date.available 2019-03-06T08:26:10Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1481
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject பெண்வலுப்படுத்தல் en_US
dc.subject நுண்கடன் en_US
dc.subject முயற்சியாண்மை en_US
dc.subject அபிவிருத்தி en_US
dc.subject இலாபம் en_US
dc.subject வருமானம் en_US
dc.title பெண்தலைமைத்துவ முயற்சியாண்மை அபிவிருத்தி மற்றும் பெண் வலுப்படுத்தலில் நுண்நிதியின் தாக்கம் en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC538 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account