யாழ்ப்பாண மாவட்ட கரவெட்டி பிரதேச செயலக பிரிவில் வாகனக் குத்தகைக் கடன்கள் கடனாளிகளின் வாழ்க்கைத்தரத்தில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் பற்றிய ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author Resintha, Arumukam
dc.date.accessioned 2019-03-06T09:31:35Z
dc.date.available 2019-03-06T09:31:35Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1491
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject வாகனக்குத்தகை en_US
dc.subject குத்தகைக்கடன் en_US
dc.subject கடனாளிகள் en_US
dc.subject வாழ்க்கைத்தரம் en_US
dc.subject யாழ்ப்பாணம் en_US
dc.title யாழ்ப்பாண மாவட்ட கரவெட்டி பிரதேச செயலக பிரிவில் வாகனக் குத்தகைக் கடன்கள் கடனாளிகளின் வாழ்க்கைத்தரத்தில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் பற்றிய ஆய்வு en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC533 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account