ஆன்மீக வாழ்வும் பணிகளும் (இறைபணிச் செம்மல் பொன்னம்பலம் கந்தையாவை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு)

Show simple item record

dc.contributor.author Yogendran, Pirakash
dc.date.accessioned 2019-03-07T04:08:15Z
dc.date.available 2019-03-07T04:08:15Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1514
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject நூல்கள் en_US
dc.subject சஞ்சிகைகள் en_US
dc.subject இணையத்தளங்கள் en_US
dc.title ஆன்மீக வாழ்வும் பணிகளும் (இறைபணிச் செம்மல் பொன்னம்பலம் கந்தையாவை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு) en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC525 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account