“அ.முத்துலிங்கத்தின் சிறுகதைகள் ஓர் ஆய்வு”

Show simple item record

dc.contributor.author ஹரித்ரன், ம.
dc.date.accessioned 2019-03-07T08:12:56Z
dc.date.available 2019-03-07T08:12:56Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1553
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject அரசியல் en_US
dc.subject வாழ்க்கைமுறை en_US
dc.subject செய்தி en_US
dc.title “அ.முத்துலிங்கத்தின் சிறுகதைகள் ஓர் ஆய்வு” en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC556 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account