தாமரைச்செல்வியின் சிறுகதைகள் : ஓர் ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author விஜயகுமாரன், விஜயகௌரி
dc.date.accessioned 2019-03-07T08:19:57Z
dc.date.available 2019-03-07T08:19:57Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1556
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject சிறுகதை தொகுப்புகள் en_US
dc.subject பரிசில்கள் en_US
dc.subject விருதுகள் en_US
dc.title தாமரைச்செல்வியின் சிறுகதைகள் : ஓர் ஆய்வு en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC555 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account