பெண் தலைமைக்குடும்பங்களில் உள்ள சிறுவர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள் - வந்தாறுமூலை கிழக்கு கிராமத்தை மையப்படுத்திய சமூகவியல் ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author Kalimuththu, Ranjithamalar
dc.date.accessioned 2019-03-08T09:10:28Z
dc.date.available 2019-03-08T09:10:28Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1646
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject சுகாதாரம் en_US
dc.subject குடியிருப்பு வசதி en_US
dc.subject போக்குவரத்து வசதி en_US
dc.title பெண் தலைமைக்குடும்பங்களில் உள்ள சிறுவர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள் - வந்தாறுமூலை கிழக்கு கிராமத்தை மையப்படுத்திய சமூகவியல் ஆய்வு en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC601 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account