மலையக தோட்ட தொழிலாளர்களிள் வாழ்வாதார பிரச்சினைகள் (லிப்பக்கலை கிராம சேவகர் பிரிவை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓர் சமூகவியல் ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author Rathakrishnan, Jayanthimala
dc.date.accessioned 2019-03-08T09:27:11Z
dc.date.available 2019-03-08T09:27:11Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1661
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject கோட்பாட்டு பார்வை en_US
dc.subject குடும்பம் en_US
dc.subject திருமணம் en_US
dc.title மலையக தோட்ட தொழிலாளர்களிள் வாழ்வாதார பிரச்சினைகள் (லிப்பக்கலை கிராம சேவகர் பிரிவை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓர் சமூகவியல் ஆய்வு en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC597 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account