சம்பூர் கிராம மக்களின் மீள் குடியேற்றமும், பிரச்சினைகளும் – ஓர் சமூகவியல் ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author Rathnakumar, Thinesh
dc.date.accessioned 2019-03-08T09:31:03Z
dc.date.available 2019-03-08T09:31:03Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1664
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject நெறிமுறைகள் en_US
dc.subject விழுமியங்கள் en_US
dc.subject சமூகச் சட்டங்கள் en_US
dc.title சம்பூர் கிராம மக்களின் மீள் குடியேற்றமும், பிரச்சினைகளும் – ஓர் சமூகவியல் ஆய்வு en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC596 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account