சங்கமன்கண்டி கிராமத்தில் இளவயது திருமணங்களும் சமூக சிக்கல்களும் - ஓர் சமூகவியல் ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author Dishalini, Ravindirakumar
dc.date.accessioned 2019-03-08T09:33:52Z
dc.date.available 2019-03-08T09:33:52Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1667
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject பத்திரிகைகள் en_US
dc.subject இணையத்தளங்கள் en_US
dc.subject நூல்கள் en_US
dc.title சங்கமன்கண்டி கிராமத்தில் இளவயது திருமணங்களும் சமூக சிக்கல்களும் - ஓர் சமூகவியல் ஆய்வு en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC595 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account