புத்தளம் கரைத்தீவு கிராமத்தின் முஸ்லீம் மக்களின் விவாகரத்துக்களும் சமூகத்தாக்கங்களும் – ஓர் சமூகவியல் ஆய்வு.

Show simple item record

dc.contributor.author Mohamed Hussain, Fathima Asmara
dc.date.accessioned 2019-03-08T09:52:22Z
dc.date.available 2019-03-08T09:52:22Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1674
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject சொத்துப்பிரச்சினை en_US
dc.subject மனநோய் ஏற்படுதல் en_US
dc.subject பொருளாதார நெருக்கடி en_US
dc.title புத்தளம் கரைத்தீவு கிராமத்தின் முஸ்லீம் மக்களின் விவாகரத்துக்களும் சமூகத்தாக்கங்களும் – ஓர் சமூகவியல் ஆய்வு. en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC591 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account