”மாணவர்களின் கற்றல் செயற்பாடுகளில் எழுத்துத்திறன் பின்னடைவு ஏற்படுத்தும் தாக்கம்” (மட்/மம/ஓட்டமாவடி மத்திய கல்லூரி தரம் - 06 மாணவர்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓர் ஆய்வு )


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account