க.பொ.த (உ.த) பிரிவில் மாணவர்கள் தொழில்நுட்ப பாடத்துறையைத் தெரிவு செய்வதில் தொழில் வழிகாட்டல் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் பங்களிப்பு (மண்முனை வடக்கு கோட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு )


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account